Nazileri Anlamak Üçüncü Dalga Deneyi

Arkadaşlar merhaba, size sırasıyla birçok psikolojik deney araştırması ve paylaşımları yaptım. Bu gün üçüncü dalga deneyini “The 3rd Wave” anlatacağım. Bu deney aslında masum bir fikirden yola çıkmış. Nazilerin nasıl itaat ettiği, aşağıya doğru inen sert otoriteyi ve koşulsuz acımasızlığının temelini öğrencilerine anlatmak isteyen öğretmenin 4. gün tepkiler üzerine sonlandırılan ve öğretmenin uzaklaştırıldığı deney. İyi seyirler.

İkinci gün, onlara bu sınıfın çok özel olduğunu ve okuldaki disiplini onların sağlaması gerektiğini anlatıyor.

3. Dalga deneyi tarih öğretmeni Ron Jones tarafından Nazi Almanyası konusu kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın amacı, demokratik toplumların dahi faşizme meyilli olduklarını anlatmayı amaçlamıştır. Deneyde faşizmin çekiciliğinin toplumun içine sızıp sızamayacağını araştırmak üzere tasarlanmıştır.

üçüncü dalga deneyi ile ilgili görsel sonucu

Bunun için deneyi yapan öğretmen, bir lise içinde bazı öğrencileri kullanarak onların prestijli bir gruba ait olduklarını düşündüren bir sistem oluşturdu. Öğrenciler giderek artan bir öğrenme motivasyonu gösterdiler ancak çokta ötesinde ve endişe verici şekilde aynı sınıftan olmayan kişilere karşı dışlama, hor görme gibi son derece kötü niyetli bir takım davranışlar göstermeye başladılar. Daha da korkutucu olanı bu davranışları son derece istekli bir şekilde sınıf dışında devam ettirmeleri oldu.
Jones, Üçüncü dalga adını verdiği bir hareket başlattığını, hareketin amacının demokrasiyi bertaraf etmek olduğunu söyledi. Demokrasinin bireyselliğin vurgulanmasına bir engel teşkil ettiği fikriyle Jones hareketin kilittaşı olarak belirli kavramlar belirledi. Disiplinden, birlikten, hareketten ve gururdan gelen güç. Öğretmen Jones ilk gün birkaç basit kural getirmiştir.

Sıra, öğrencilerin kendini bu gruba tam olarak ait hissetmesi için onlara bir isim vermeye geldi.

Derste zil çalması ile birlikte öğrenciler 30 saniyede yerlerinde kalacak ve söz almadan veya ayağa kalkmadan konuşmayacak, söz alırsa söyleyeceklerini üç beş kelimeyi geçmeyecek ve her cümlenin sonunda bay Jones diye bitireceklerdir. İkinci gün Jones mevcut sınıfın özel olduğunu belirtmiş, diğerlerinden ayrı ve disiplini sağlanmasından sorumlu kılmıştır. Onlara üçüncü dalga adını veren Jones, bir okyanusun en güçlü dalgasının üçüncü dalga olduğunu söyleyip onlara sahte bir efsane uydurmuştur. Bu gruba Nazi selamını öğreten Jones, bu grup öğrencilerinin sadece sınıfta değil dışarıda dahi birbirlerini bu şekilde selamlamalarını emretmiştir. Öğrenciler de bu kurala uymaktaydı.
Üçüncü gün Jones, deneyin kapsamını büyüterek okula yayılmıştır. Gün başında öğrencilerin hepsi derslerine hevesle sarılmaya başlamış, katılımlarında artış olmuştur. Kendi ifadesiyle öğrenciler ilk defa adam akıllı bir şey öğrendiklerini beyan etmişler hatta bay Jones bize niye yeni şeylerde öğretmiyorsunuz şeklinde sitem etmişlerdir.

Üçüncü gün, bu olay büyük bir kitleye yayılıyor ve sınıftaki öğrencilerin sayısı da artıyor.

Kendilerine üye kartı oluşturan öğrenciler bir de logo tasarlayarak kurumsallaşmış ve grup üyesi olmayan öğrencileri sınıfa sokmamışlardır. Yeni üye bulma koşuluyla kurallarının da belirlendiği üçüncü günün sonunda toplam 200 kişi olmuştur grup. Gün içerisinde bazı grup üyeleri grup kurallarına uymadığı gerekçesiyle bazı üyeleri eleştirmeye ve fişlemeye  başlamışlardır.

üçüncü dalga deneyi ile ilgili görsel sonucu


Dördüncü gün Jones öğrencilerin projeye haddinden fazla dahil olduklarını, disiplin kurallarına görülmemiş bir liyakatle bağlandıklarını fark edince olayların kontrolden çıkacağını sezerek deneyi durdurmuş ancak bunu yaparken bu hareketin ulusal bir hareket olduğunu ertesi gün başkanlıktan bir açıklama yapılacağını belirterek yapmıştır. Ertesi gün söz verdiği gibi sınıfa televizyon getiren Jones, birkaç dakika sonra gerçeği açıklamış, bunun Nazi Almanyası dersi kapsamında faşizmi anlatmak için yaptığını belirtmiş, hemen ardından da bir Nazi belgeseli izleterek amacını doğrulanmıştır.
Çocuklar olayı velilere söylemesinden dolayı olay büyümüş ve en nihayetinde deney sonlanmış ve deneyin ardından Jones, çalıştığı okuldan kovulmuştur. Ama bu kovulma gerekçesi bu deney olduğu resmi olarak belirtilmemiştir.
Deney üzerinde 1981 tarihli the Wave isimli tv filmi kitapla aynı isimde olmak üzere pek çok eser yapıldı. 2008 tarihli Alman yapımı Die Welle filmi bu deney üzerine kurgulandı. 2010 tarihinde Jones deneye katılan öğrenciler ile beraber deney üzerine the way isimli bir müzikal yazdı ve sergiledi. 10 Ekim 2010 tarihinde deneye katılan öğrencilerden Philip Neel, hikayenin tamamını öğrencileri ve öğretmeni ile baştan anlattığı Lesson plan adında bir belgesel filmi çıkardı.
Tüm bunlardan anlıyoruz ki deney olumlu sonuçlanmış ve deney sayesinde öğrenciler ve takip edenler önemli dersler çıkarmışlardır.