Bir Anadolu Efsanesi Şahmeran Nedir

Şahmeran, İran-Pers mitolojisinde rastlanan akıllı ve iyicil olarak tanımlanan belinden aşağısı yılan, üstü ise insan şeklindeki varlık. Adı, Farsça yılanların şahı anlamına gelen “şah-ı meran”dan gelir. Ancak, Şahmeran’a ilişkin tüm efsanevi kayıtlar ve Şahmeran efsanelerine özgü tüm betimlemelerde varlık dişidir. Efsaneye göre Şahmeran bir yeraltı ülkesinde yılanlarıyla birlikte yaşamaktadır. Yılanların efendisi olan insan başlı dev bir yılanın adı olup, çeşitli sırlara vakıf bilge bir tanrıça olduğuna inanılmaktadır.

ŞAHMERAN WALLPAPER ile ilgili görsel sonucu

Şahmeran efsanesi kimi anlatıma göre iyiliğin iyilikle, kötülüğün ise kötülükle karşılanacağını gösterirken kimi anlatıma göre de soylu bir aşkın ölüme bedel, fedakarlıklara gebe olduğundan bahsetmektedir.

Hakkında farklı farklı efsaneler bulunur. Bir efsaneye göre Şahmeran özüne iyiliği almış, yer altında yılanlarıyla beraber yaşayan ve onlara liderlik eden, kimseye zararı dokunmayan bir canlıdır. Zamanın birinde Cemşab isimli bir genç arkadaşlarının kötülüğü sebebiyle bir kuyunun dibinde ölüme terk edilir. Kuyuda yalnız kalan ve hiçbir kurtulma umudu olmayan Cemşab için günler kuyunun duvarlarını izlemekle geçer ve bir gün bu gencin gözüne kuyunun yan tarafında bir delik takılır. Kurtulma umuduna tutunan genç bu deliği genişleterek Şahmeran’ı ve yılanlarını görür. Hayrete düşen Cemşab, deliği büyüterek oradan geçer ve Şahmeran’la tanışır.

ŞAHMERAN WALLPAPER ile ilgili görsel sonucu

Şahmeran bilge bir kişidir, dönemin tabiplerinin ve hatta o zamana kadar hiç kimsenin bilmediği sağlık çözümlerini bilir, Cemşab’la geçirdikleri zamanda onu çok seven Şahmeran bildiği her şeyi Cemşab’a anlatmaya karar verir. Aradan geçen zamanlar sonunda Cemşab’a iyice bağlanmıştır Şahmeran fakat onun bağlılığı bu genç adamı yer altında tutmaya yetmez. Her ne kadar Şahmeran istemese de Cemşab isteğinde kararlıdır ve Şahmeran’a varlığını kimseye anlatmayacağı sözünü vererek yola koyulur.

Son isteğini gerçekleştiren vezir Cemşab’ı Şahmeran’a getirir. Şahmeran ise kalan son zamanını yine iyiliğin kazanması uğruna harcar. Cemşab’a öldürüldükten sonra etinin kaynatılmasını ve kaynatılan suyun üçe bölünmesini tembih eder. İlk suyu vezir, ikinci suyu padişah ve üçüncü suyu da Cemşab içmelidir. Şahmeran’ın dediklerini, güzel kadının ölümünün ardından yapan Cemşab görür ki ilk suyu içen vezir ölür, ikinci suyu içen padişah sağlığına kavuşur ve son suyu içen kendisi ise Şahmeran’ın tüm bilgi birikimine sahip olur.

ŞAHMERAN WALLPAPER ile ilgili görsel sonucu

Cemşab ülkesine ulaştığı zaman Şahmeran’a verdiği sözü tutar ve kimseye onun varlığından söz etmez. Bu sırrın yalnızca Cemşab’ta kalması ne yazık ki uzun sürmez. Dönemin padişahı hastalanır ve hastalığın çözümü Şahmeran’ın etidir. Bunu bilen dönemin veziri Şahmeran’ı tanıyan birinin olup olmadığını anlamak için halkı bir bir hamama sokar çünkü bilir ki Şahmeran’ı tanıyan ya da yakınında bulunmuş olan birisi varsa yılanların şahının pullarıyla parlayacak ve kendini ele verecektir. Cemşab ilk zamanlar hamama gitmeyi reddeder fakat vezir onu bir gün hamamda yakalar. Zorla Şahmeran’ın saklandığı yeri öğrenen vezir sihirli sözleri söyleyerek onu yerinden çıkarır. Şahmeran kaderini bildiği için vezire karşı koymaz fakat tek bir isteği vardır ölmeden önce bu güzel yılan kadının: Cemşab’ı son kez görmek.

ŞAHMERAN WALLPAPER ile ilgili görsel sonucu

Adana’da aynı efsanenin bir varyasyonunda yılanlar padişahının Misis’te bir hamamda saklandığına ve yakalanıp gözleri çıkarılarak bölgenin hasta beyine yedirildiği, böylece adamın iyileştiğine inanılmaktadır.

Şahmeran gözü Anadolu efsanelerinde şifa kaynağı olarak görülmekteyse de Ortadoğu’da Yemliha olarak adlandırılan yaratığın sütünün şifa verdiğine inanılmaktadır.