Tutankamonun Uzaylı Hançeri

Tutankamon’un Uzaylı Hançeri!

Antik Mısır’ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon’un hançerinin dünya dışı bir maddeden yapıldığı açıklandı. Hançeri mumyasının sağ bölümünde bulan araştırmacılar, “Çalışmamız antik Mısır’ın değerli nesnelerin üretiminde meteor demirine büyük önem verdiğini gösteriyor” dedi. Meteor demiri, antik kültürleri açısından büyük önem taşıyordu. Grönland’daki Inuit halkının meteor demirinden aletler yaptığı, “Demir Adam” olarak bilinen antik Budist heykelinin ve Polonya’daki arkeolojik kazılarda keşfedilen iki bilezik ve bir baltanın da meteor demirinden yapıldığı belirtiliyor.
Meteoritics & Planetary Science” dergisinde yayınlanan makalede bilim adamlarının Tutankhamun’un hançeri üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Bulgulara göre hançerin uç kısmı büyük oranda demir ve daha az miktarda nikel ve cobalttan oluşuyor. Bu benzersiz element birleşimi ise hançerin dünya dışından gelen malzemeler ile üretildiğini gösteriyor. Çünkü, bu bileşim göktaşlarında bulunuyor. İngiliz arkeolog Howard Carter 1925 yılında mumyanın sargı bezleri arasında iki hançer keşfetmişti. Bunlardan birinin yapıldığı demir, paslanmamış olması ve o dönemde Mısır’da bu tarz metal işçiliğine nadiren rastlanması sebebiyle bilim adamlarını şaşırtmıştı. Uzmanlar, hançerin zarar görmemesi için demire tam anlamıyla nüfuz etmeyen bir röntgen tekniğiyle metalin kimyasal yapısını incelediler ve içinde bulunan yüksek nikel oranının, hançerin göktaşı demirinden yapıldığını tesbit ettiler. Hançerin üzerine yapılan analiz, %10 nikel ve %0.6 kobalt içerdiğini gösterdi. Hançerin demiri, Kızıldeniz kıyısına düştüğü bilinen göktaşlarının kimyasal yapısıyla karşılaştırıldı ve içinde İskenderiye’nin 240 kilometre batısına düşen bir göktaşındakiyle oldukça benzer oranlarda nikel ve kobalt bulundu. Bilim adamları, demirdeki nikel ve kobalt oranlarının hançerin ‘bu dünyadan olmadığını’ gösterdiğini söylediler.