Türkler Uzaylı mı

UFO araştırmacısı Farah Yurdözü, Türk medeniyetinin uzaylılar tarafından kurulduğunu, Göktürkler’in de uzaylı olduğu öne sürdü. Yurdözü’ne göre uzaylılar Türkler’le melez bir ırk kurdu. Türkiye topraklarındaki medeniyetlerin 5 bin yıl önce dünya dışından gelen varlıklar tarafından kurulduğunu belirten ve “Bir Türk Ufoloğun İtirafları” adlı kitap yazan Yurdözü’nün öne sürdüğü iddiaların bazıları şu şekilde: “Başka gezegenlerden gelen ziyaretçiler Türkiye’nin gizemli yerlerine inerek, gelecek kuşaklara kalacak eserler inşa etti. Bunlardan biri de Nemrut Dağı’ndaki heykeller. Türk medeniyeti için UFO tarihi 5 bin sene önce başladı. İsimlerinden de belli olduğu gibi Göktürkler uzaylıydı. Gökten gelen insanlar olarak biliniyorlardı.Uzaylılar Anadolu’nun birçok yerine yer altı şehirleri kurdu. Bunların en önemlileri Kapadokya’da yer alıyor. Bu şekilde 20’den fazla şehir bulunuyor.”
Türklerin kökeninin efsanevi Mu Uygarlığı’na dayandığını iddia eden yazar Ali Bektan ise “Türkler ve Uzaylı Ataları” adlı kitabında şunları belirtiyor: “Bu kitapta; Türkler’in beş bin yıllık kabile hayatından gelmediği bilakis yüksek bir medeniyetten, Mu Uygarlığı’ndan geldiği ispat etmeye çalıştım. Bu uygarlığın M.Ö. 70.000 ile 200.000 yıl öncesine dayandığını ve dünyanın, günümüzden daha ileri, modern uygarlığını kurduğunu ortaya koyuyorum. Daha da ileri giderek bugün başka gezegenlerde akrabalarımız olduğunu iddia ediyorum. Ortaasya’daki Türk efsanelerinde anlatılan olayları inceleyip bunları 21 ‘nci yüzyıl teknolojisine uygulayınca ortaya atalarımızın teknolojik yardımlar aldığını göreceksiniz. Bu desteğin geliş noktası efsanelerde gökyüzü, benim tabirimle uzay olmaktadır. Sanki birileri hep Türkler’e yardımcı olmuş, onları kollamış gibi bir izlenim ortaya çıkmaktadır.”
“Türkler’in Kültür Kökenleri” adlı kitabında Ergun Candan da Sirius Yıldız sisteminden gelen varlıkların Türklerle beraber dünyadaki başka uygarlıkları da eğittiklerini ileri sürüyor. Onların Mu Kıtası’nda büyük bir medeniyet oluşturduklarını belirterek, Türkler’in kökleri incelenirken bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmalıyız diyor. Kitapda yer alan bazı bölümler şöyle: “Eski Türkler’in Şamanizm öncesindeki dini “Gök-Tann Dini”ydi. Burada göğün kendisi değil, göğün simgelediği kutsallık ön plandaydı. Türk Mitolojisi’ni oluşturan çeşitli ögelerden de rahatlıkla anlaşılabileceği gibi, Türk Kağanlarının Göksel irtibatları bulunmaktaydı. Eski Türk Kültür Tarihi’nin de dayandığı iki temel öge vardır. Bunlardan biri Siriusyen bağlantı, ikincisi ise Mu uygarlığı’dır. Bu iki temel ögenin ele alınarak incelenmediği ve bunların ışığında Türk Kültür Tarihi’ne bakılmadığı tüm araştırmalar eksik ve kısır kalmaya mahkumdur. Türkler bir zamanlar Sirius Kültürü’nün temsilcileriyle irtibata girmişleri. Bu irtibatla birlikte, Türkler’in ilk Dini olan “Gök – Tanrı” dini oluşmuştur.”