Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü

Arkadaşlar Merhaba Dergi Kafası olarak yayınlamaktan keyif aldığımız, Beyaz Özbalçık imzalı yazı dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü

Varoluşun ayak izleri

İnsanı her şeyin üstünde tutan hümanist bakış açısı sistemin doğadan kopuk insan yaratma projesinin bir parçasıdır. Kendi türünün üstünlüğünü İNSAN olarak açıklamak aciz varlığımıza övgü niteliğinde. Beslenme zincirinin en zayıf halkasının doğaya hükmetme çabasının sonuçlarını daha yeni İzmir depreminde yaşadık.

Peki, nasıl geri döneriz?

Gelin ilk önce inanç sistemlerine bir göz atalım.

Her ırkın, milletin kendi mitolojisi vardır. İnanç sistemi. Bu sistemler insanın doğayla olan ilişkisini gösterir. Atalarımızın doğayı evreni anlamlandırmak için oluşturduğu bu sistemler hala varlığını sürdürmekle birlikte baskın olan kimi inanç içimleri yoluyla asimile olmaya yüz tutmuştur.

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü - www.dergikafasi.com

Her inanç sistemi o milletin evrenle kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. Yunan mitolojisinde çapkın Zeus, kıskanç hera ve mevsimlerin doğanın tanrıçası demeter. Yunan mitolojisinde tanrılar sürekli olarak kendi aralarında bir güç ve iktidar savaşı verirler. Bu durumun insandaki yansıması da sürekli savaş üreten bir insanlık olmakta.

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü - www.dergikafasi.com
Demeter

Gelelim depresyon mu döngümü meselesine.

Demeter hikâyesine daha önceki yazımızda değinmiştik. Dünya bir devinim içindedir. Bu döngüyü en iyi anlatan hikâye demeter kızı ve hades arasında geçen olaylar zinciridir.

Ancak Türklerin inanç sisteminde Umay ana ışıktan var olmuştur. Ve ışık dünyada ateştir.  Bu nedenle Ateş kutsaldır. Yunan mitolojisinde promete ateşi dağdan indirip insanlığa hediye ederken, Türk mitolojisinde umay ana Ateşin kendisidir. Yanar ve kendi küllerinden yeniden doğar..

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü - www.dergikafasi.com
Umay Ana

Türk mitolojisinde tanrılar arasında bir savaş yoktur. Herkesin bir görevi vardır ve eşitlik ilkesi çerçevesinde bu görevler yerine getirilir. Bunun dünyadaki yansımalarını biz Töre olarak yaşarız.

Doğayla uyumun sonucu olarak yapılan işbölümünde kadınların süreçleri ne bir bakalım. Üretimin ilk aşamaları kaba kuvvet gerektiren işler Erkekler ile birlikte yapılır. Toprağı sürmek, ekini ekmek, hasad etmek çoğunlukla erkeğin işidir. Ancak kadın bu süreçlerde erkeğin yanındadır.

Hasattan sonra ki işlerin neredeyse tamamı kadınlara aittir.

Buğdaydan örnek verecek olursak. Toprağın sürülmesi ekilmesi, sulanması, biçilmesi, sapı samanı dan ayrılıp dövülme işlemleri erkeklerin desteği ile olur. Buğday unluk, tohumluk olarak ayrılır. Unluk olan değirmene gider. Aşlık olan kendi içinde tekrardan işlemlere tabi tutulur. Kalından incesine birçok şekilde ayrıştırılır ve işlenir. Bu işlemlerin birçoğu kadınlar arasında imece usulü ile gerçekleşir. İşte o süreçler kadınlar maniler dizer, türküler yakar, hikâyeler anlatılır.

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü - www.dergikafasi.com

Ayıklama ve işleme süreçleri kadında dil gelişimi ve muhakeme yeteneğini de geliştirir. Kadının burada işi bitmez ekmek yapmak ve yemek pişirmek. Sürekli bir dönüşüm ve yeniden yaratım süreci içindedir. Var olan şeyi ir başka şeye dönüştürmek. Ateşle yeni bir varoluş gibidir ocak başlarında.

“modern” insan bu süreçlerden koptukça hastalıkları artmıştır. Hazırdan gelen tüm o beslenme zinciri. Önce dilde bozulmayı beraberinde getirmiştir. Başka inanç formlarından etkilenme insanımızı doğasından uzaklaştırıp, tembelleşmesine ve hatta düşünme, söyleme edimlerini etkilemiştir.

Üretimden kopan insan daha çok hastalığa düşer. Kendi toprağında yetişmeyen ürünleri dna sında hasarlar oluşturur.

Tüm bunlardan kurtulmanın tek yolu öze dönüşle mümkündür. Önce dile sahip çıkıp üretime yeniden dönülmeli ve ateşle yeniden yeniden varoluşumuzu kutsamalıyız.

Geçmişimiz geleceğimizdir.

Beyaz Özbalçık

Mitolojik Arketipler Depresyon mu Döngü mü - www.dergikafasi.com